Gentgranicanceraspectemedicsipsicosocials

 

 

Gent Gran i Càncer: aspectes mèdics i psicosocials

a càrrec del Professor: Jordi Estapé, Doctor en Oncologia  i la Doctora en psicologia Tània Estapé

Divendres 23 d’octubre a les 16.30h.

Presentació dels resultats de les enquestes realitzades a la gent gran.