• Ser una entitat referent de la Dona dins del principat

• Donar resposta a les diferents demandes que es puguin plantejar relacionades amb la Dona.

• Incentivar a la participació i la implicació de tota la població.